Tag Archives: klasstillhörighet

Pyramidspelet

10 Feb

Vill du bo centralt i Stockholm och har inga miljoner (eller jobb för att kunna skuldsätta dig) för att köpa dig något i närheten? Lugn. Ställ dig i . Du kan bli aktuell om 10-15 år, i bästa fall (förutsatt att du inte har kontakter och en mamma och pappa som fixar det åt dig).

Stockholm blir en alltmer segregerad stad. Klasstillhörighet är av avgörande betydelse för var man har möjlighet att bo. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter (och det minimala byggandet) har inte enbart medfört att människor som i teorin hade kunnat bo centralt nu får sin potentiella chans krossad. Det har också  gjort att de som redan har pengar (och lätt kan köpa lägenheter i området) kan tjäna ännu mer pengar på bostadsförsäljningsspelet.

Vilka är det som tjänar på spelet då?

Tvärtom, än vad som brukar famhållas, är det inte den ekonomiska mellanskiktet som ökat sin inkomst mest i Sverige, utan den översta. Det är också dessa som framförallt har tjänat på situationen. Medan myten om att ”det går bra för Sverige” sprids massmedialt och olika universitetsämnen och dess lärare talar om för sina elever att vi gått in i en postindustriell era har klimatet på de flesta arbetsplatserna, såväl tjänstesektorn som fabriker, hårdnat. Tempot ökar, arbetstider blir godtyckliga och tryggheten och säkerheten i form av anställningsvillkor blir sämre. För vissa stämmer citatet ”det går bra för Sverige”, men de flesta kan nog inte betrakta sig själva som en del av detta ”Sverige”.

Sverige är, trots att man försöker påtala något annat, ett klassamhälle. Sociologiprofessorn Ahrne har t.ex. visat att 55 procent hör till arbetarklassen och 36 procent till mellan samt högre tjänstemän. Endast 9 procent hör till företagare, inklusive bönder.

Trots det här faktumet, som kan mätas vetenskapligt, rådet det nästintill hegemoni kring tanken om klassamhällets upplösning och det därmed efterkommande postindustriella paradiset. Inte konstigt då att flera politiska partier orienterar sig mot mitten. Alla kunde läsa Sahlins tal inför hennes avgång. Så här sade hon i ett passage ”Att arbeta hårt för att få allt att gå runt och se räntorna stiga, när man tecknat mångmiljonlån för att barnen skulle få växa upp i ett eget hus”. Förstår ni hur människor har det?

Vilka ”människor” som är normen och vilka hon menar framstår tydligt. Det är knappast undersköterskan, städaren, vi alla timanställda, den flexibla arbetskraften som erbjuds genom bemanningsbolag eller ungdomarna som tvingas arbeta under usla förhållanden. Nej. Arbetarklassen finns inte, alternativt, är obetydlig vad gäller att forma politiken efter deras intressen. Istället för att fokus skall ligga på t.ex. uppblåsta priser på bostäder och bankernas profiterande på själva spelet skall fokus ligga på skatter som gör det svårt att betala räntorna.

Sverige har segregerats socioekonomiskt. Detta visar sig också i boendet. Den rika delen tjänar pengar på uppblåsta bostadspriser, genom sjunkande räntor, sänkt fastighetsskatt och ideologin om fortsatta ökade priser.  Staten har använts till att gynna banker som i sin tur gör det möjligt för de rika att berika sig ännu mer.

Genom att staten tar pengar från det allmänna försämras samtidigt arbetarklassens egna bostadsområden, inte minst de så kallade förorterna. Resultatet av detta är sämre skolor, sämre vård och omsorg och en allmän utbredd apati utan framtidshopp.

Läs den utmärkta artikeln med namnet ”Den pantsatta välfärdens land” av Mikael Nyberg på Clarté nr.4-2010, som är grunden för den här texten.

Annonser