Tag Archives: arbetarrörelse

Härska genom att söndra

13 Feb

Idag går delar av de snälla cheferna till hårt angrepp mot arbetarrörelsen på DN debatt. Men de gör det inte för att vara elaka utan för ”individen” och för dennes kamp mot förtryckarkollektivet- i form av facket, som förhindrar människors frihet och samtidigt deras löneutveckling.

Att fackets historiska kamp har inneburit en massa frihet inte bara för ”individer” utan hela sociala skikt av samhället samtidigt som de historiskt har förhandlat fram de flesta förmåner ”individer” idag tar för givet, nämns så klart inte. Att detta inte nämns är ingen slump. Vi lever i ett land där historielösheten har brett ut sig. Endast genom att ”individerna” inte känner till fackets historiska roll i t.ex. välfärdsstatens framväxt kan dessa argument passera förbi likt ”sunt förnuft”.

Den grundläggande tesen i texten är att facket är ”omodern” och att individen inte behöver ”förmynderi”, utan kan bäst förhandla och klara sig själv. Inga politiker ska lägga sig i de villkoren som skall gälla arbetsmarknaden.

Om man beskyller motparten för att vara ”omodern” är det ju logiskt att det man kan avläsa mellan raderna är att de som författat texten själva står för det ”moderna”.

Men skulle det vara modernt att avreglera och gå bärsärkargång på arbetsmarknaden?  Att krossa arbetarrörelsen och kollektivet till förmån för splittrade individer?

Snarare än att själva vara ”moderna” luktar det början av 1900-tal på långa vägar. Ett känt citat, som faktiskt stämmer väl, är att man kan härska genom att söndra. Det är precis vad det här handlar om.

Det är ingen hemlighet för den som är insatt i politiken att det i Sverige pågår en ideologisk strid. En klasskamp. Det finns de som vill krossa facket, som då är en omodern kvarleva som inte bara hindrar tillväxt utan också fråntar ”individerna” deras frihet. Ordet klass nämns naturligtvis inte. Det hela blir nästintill tragikomiskt när det presenteras som ett emancipatoriskt projekt för ”individerna”.

Och inte blir det bättre av att facket framställs som en individfientlig kraft som förhandlar i slutna rum- utan medlemmarnas vetskap och inflytande- och dessutom med persiennerna nerdragna..

Genom att förvandla oss till isolerade atomer- med förevändning om vår frihet- är vi på god väg att förlora det som tidigare generationer så hårt kämpat för i Sverige, lite mer frihet åt arbetarklassen.

Annonser