Arkiv | Brasilien RSS feed for this section

Viktiga nyheter från Brasilien

24 Maj

Om ni läst olika tidningar den senaste dagen har ni säkert sett den sensationella nyheten om att barn begravs levande i Brasilien av urfolk.

Betänk, i sammanhanget, massmedias makt vad det gäller formandet av ”kunskap” och de  mentala föreställningar de erbjuder oss läsare genom nyheter som dessa. Betänk att detta aldrig görs ”objektivt”. Bland annat på grund av ekonomiska, politiska men även organisatoriska faktorer. Det sker alltid ett medvetet subjektivt val av nyheter och teman.

Man kan fundera över vad är det för logik som bestämmer vad som blir en nyhet? Speciellt är detta intressant om händelser som sker i andra delar av världen. Vem bestämmer vilken nyhet som anses vara relevant för en befolkning, som till exempel den svenska, att få reda på? Vad får en nyhet för konsekvenser på den befolkning som ”informeras”? Vilka känslor och åsikter framkallar det?

När man rapporterar om händelser långt bort från vår kontext, både vad gäller kultur och geografi, är vi totalt utlämnade åt det som kallas för massmediala representationer, det vill säga, åt journalisternas beskrivningar av ”verkligheten”.

Under vilken nyhetsvärde logik, informationsmässigt, skulle vi kunna placera den här sortens nyhet?

Brasilien är ett stort land med en stor befolkning, ett mångkulturellt samhälle. Ett mycket våldsamt samhälle i många avseenden. Brasilien är ett väldigt rikt men på samma gång fattigt land. Brasilien är på samma sätt exotiskt men farligt. Det händer massor varje dag i ett land som Brasilien. Massor som skulle kunna vara av nyhetsvärde, beroende på vem det är som gör det valet.

T.ex. har i veckan skett följande saker i Brasilien (i medieskuggan av rapporteringen om barnamorden..)

* Den pågår en omänsklig handel med människor, främst kvinnor och barn, i de norra delarna av landet. Fattiga människor utan livsmöjligheter tvingas till de mest makabra situationerna.

* En rapport genomförd i Sydamerika visar att en tredjedel av analfabeterna i kontinenten bor i Brasilien. 14 miljoner kan varken skriva eller läsa. (Instituto Brasileño de Geografia y Estadistica, IBGE).

* Fängelserna i Espírito Santo är ovärdiga och bryter mot de mest grundläggande värden. Fångarna tvingas bo i matcontainers utan fönster. Situationen betecknas som ett statligt brott mot människovärdet, enligt Dalmo Dallari.

* Den nationella kongressen ska pressas för att den brasilianska staten ska återta kontrollen över Petrobras

* Den 13 maj var det 121 år sedan slaveriet avskaffades officiellt i landet. Handeln med slavarna gav nationer som Holland, England, Portugal och Nederländerna profit.

* I en stat i Brasilien vid namn Mato Grosso do Sul, begår var tionde dag en människa ur ”urfolket” självmord. Detta beror i första hand på brist på jord och möjligheter.

* Global rättvisa presenterade i FN en rapport i Geneve med namnet ; ”kriminaliseringen av fattigdomen- En rapport om de ekonomiska, sociala och kulturella orsaker till tortyr och andra former av våld i Brasilien”. En mycket viktig och intressant rapport som belyser de strukturella orsakerna till våldet i Brasilien.

Det här ovan är bara en axplock av viktiga nyheter i Brasilien alla värda en plats i svensk media. I ljuset av detta framstår det tydligt att det sker ett medvetet subjektivt val av nyheter som på ingalunda sätt motsavaras av en ”objetkiv neutral” verklighet ”där ute” någonstans.

Svensk media har aktivt valt att släppa förbi nyheten om barnamorden och sorterat bort övriga nyheter. Fråga er vad dessa mentala bilder av Brasilien eller den ”kunskap” vi får om landet kan få för konsekvenser.

Annonser