Arkiv | Bolivia RSS feed for this section

Ja- i Bolivia

29 Jan

bolivia4

Efter århundraden av kolonisering och politiskt utanförskap kan flera grupper i det Bolivianska samhället äntligen börja hoppas på en radikal samhällsförändring.

Det bolivianska samhället har varit ett av latinamerikas mest ojämlika, både vad gäller maktfördelning och ekonomisk fördelning. Den politiska och ekonomiska makten har varit en rättighet som förbehållits mestiser och vita. De enorma klass skillnaderna i landet visar sig i allt från tillgång till hus,mat, vård och utbildning samt till närvaron i beslutsfattande politiska organ. Statsapparaten har, som i så många andra länder i regionen, legat i händerna på landets elit för att uppfylla deras ekonomiska intressen och inte för att reglera dessa förhållanden.

Trots att landet består av en mängd olika ursprungsbefolkningar är det först nu, i samband med Morales, som man för första gången har en president som även han tillhör ursprungsbefolkningen. Det nya förslaget innehåller en mängd förslag för att öka deras politiska och ekonomiska representation. Men det är inte enbart förslag som är till för att utjämna relationen mellan olika etniska grupper.

En sociolog, Marta Isabel castellon, säger att förslaget är mycket djupare och att den även berör rättigheter för kvinnor, handikappade, barn, ungdomar och äldre människor. Grupper i sektorer som tidigare ignorerats av eliten.

Bolivia är ett multikulturellt samhälle och det nya förslaget som tydligt går ut på att respektera detta (bland annat genom autonomi) kommer inte en dag för sent. Bland andra förslag som nämns är rätten till en gratis sjukförsäkring, rätten till utbildning och statens ansvar att bistå familjer som av ekonomiska skäl inte har råd med detta.

Bolivias folk röstade JA. Det innebär att de vill ha en strukturell förändring och en ny ekonomisk modell. Som i alla radikala samhällsförändringar strider man mot landets elit. Storföretagen med utländska intressen och inhemska kapitalister har tidigare i latinamerikas historia inte tvekat eller dragit sig för att ta till vapen och köpa militären i en sådan situation. Sabotage av olika slag är också återkommande inslag. Morales styre har redan saboterats och hotats med ovanämnda repressalier.

För första gången sedan Bolivia grundades och fick sitt namn efter Simon Bolívar, kan Bolivia vara på väg att verkligen leva upp till de ideal som gav upphov till dess namn. Låt oss hoppas att eliten den här gången uppträder demokratiskt och respekterar folkets vilja.

Kan du spanska? Besök gärna den här sidan med utförlig detaljerad information om Bolivias ”Carta Magna”.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Annonser