Definitionsrätten- Att bestämma hur saker och ting ska belysas.

10 Feb

En viktig fråga i den offentliga debatten som föregick det senaste valet var den om brottslighet. Det finns ett direkt samband mellan det sätt som medierna rapporterar om problemet samt verklighetsbilden som människor har om den. Det gäller alltifrån, hur utbredd det är, vilka som begår brotten, samt vilka som mellan raderna kan utläsas vara dess offer.

Ett parti som Sverigedemokraterna vinner en del röster på det här (även andra partier som allmänt talar om hårdare tag drar naturligtvis nytta av det). Genom att påstå (paradoxalt nog, det som medierna de själva anklagar för att vara PK gör) att brottsligheten ökar och att det till mesta dels är  invandrare som är förövarna och svenskarna offren sprids en myt som inte har täckning i verkligheten. Vad som är ännu värre, det sättet man berör brottsligheten på undviker det mest centrala, den sociala ojämlikheten som grund för brottslighet.

Nu är det så att de flesta som inte vill styras av fördomar kan titta i BRÅ:s egna statistik. För det första så stämmer det inte att brottsligheten har ökat. För det andra är det främst invandrarna som är de som råkar mest illa ut. Men kategorin invandrare skulle kunna bytas ut mot en annan kanske ännu mer talande kategori, klass.

Det skulle vara intressant att se hur många människor ur de lägre klasserna, invandrare som svenskar, som anser sig otrygga. Vi skulle dock inte nöja oss med att konstatera att det möjligen är så, utan även problematisera i sådana fall varför det är just i dessa områden människor känner sig som mest otrygga. Sociala nedskärningar slår så klart ut mot den här gruppen, medan de mer välbärgade kan fortsätta att ha det tryggt i sina kvarter med vakter, alarm, privata skolor, privat vård och annat som man kan bekosta själva.

Genom att eliminera den typen av analys och osynliggöra den, kan man istället individualisera strukturella problem. Att Sverigedemokraterna inte förstår att det hänger ihop med social ojämlikhet beror naturligtvis på deras förkärlek att se allt i termer av ”kultur”.  

Det har hävdats att vi i Sverige inte vågar tala om ”invadnringens konsekvenser”, det är nog sannare att det man inte vågar tala om idag är ”klass” och dess sociala konsekvenser. Gör man inte det kuturaliseras problemet, alternativt individualiseras. Så kan den ekonomiska ojämlikheten, som är grunden till brottsligheten, fortgå och ej beröras och människor istället attraheras av missvisande förklaringsmodeller.

Annonser

7 svar to “Definitionsrätten- Att bestämma hur saker och ting ska belysas.”

 1. Olle februari 10, 2011 den 4:59 e m #

  Det är förstås logiskt att de som bor nära kriminella blir mer utsatta för dem. Detsamma gäller även andra kriminella – ett brottsoffer kan även vara gärningsman.

  Detta har dock ingen betydelse för problemformuleringen. Är invandrarers kriminalitet ett mindre problem bara för att andra invandrare är mer utsatta för den?

  Är det vanligare att svenskar utsätts för brott av invandrare eller att invandrare utsätts för brott av svenskar?

 2. Illwill februari 10, 2011 den 5:49 e m #

  På med skygglapparna och lita på BRÅ och PK-media, är det receptet alltså? Ignorera verkligheten och fakta, gå blint på vad politiker och ”journalister” säger?

  Usch då, jag som lärt mig tänka kritiskt…det här blir jobbigt.

 3. organiskintellektuell februari 10, 2011 den 7:04 e m #

  Olle och Illwill- jag postar ett gammalt inlägg som svar till vad ni anmärker:

  SD och dess anhängare argumenterar ofta för att det råder ett samband mellan invandrare, dess ”kultur” och brottsbenägenhet. Alla avvikande beteenden som klump kategorin ”invandrare” uppvisar sägs kunnas bero på och kunna förklaras med hjälp av deras ”kultur”.

  På så sätt är motiven till inbrott, våldtäkter, bilbränder, stenkastning och allt annat som uppmärksammas av media främst beroende av kulturella faktorer.

  Speciellt är det invandrare från mellanöstern och norra afrika som sägs vara överrepresenterade i t.ex. våldtäkter.”Svenskar” däremot är befriade från kulturella förklaringar i samband med dessa händelser i deras förklarinsgmodeller.

  De som följt den här bloggen vet att jag brukar ta upp ämnet och ni vet att flera personer som kommenterar i samband med detta argumenterar för att det finns ett sådant samband och använder sig av statistik för att ”bevisa” det hela.

  Man rabblar upp siffror som att i 4 av 10 fall är våldtäktsmannen från den och den ”kulturen”. I 7 av 10 fall är den si och så och bla,bla,bla..

  Men betyder de här siffrorna, som i en första anblick verkar vara trovärdiga , att det även råder ett kausalt samband mellan kultur och brottet i fråga? Alltså att ”kulturen” orsakar den här typen av brott? Förstår vi brotten bättre genom att belysa de på det sättet som SD och dess anhängare gör?

  I de flesta statistik böcker brukar det stå följande (och som alla som läser SD:s statistik borde tänka på):

  ”Ett statistiskt samband behöver inte innebära ett kausalsamband”

  Det vanligaste statistiska missförståndet är att man tror att bara för att det finns ett statistiskt samband mellan två variabler så innebär detta även att det finns ett kausalsamband, ett orsakssamband, mellan dessa variabler.

  Det behöver absolut inte vara så. T.ex. tar Borg (2006) upp att sambandet som finns mellan glassätande och drunkningsolyckor inte betyder att risken för att man ska drunkna ökar om man äter glass. På samma sätt betyder inte det att ”invandrare” överrepresenterade i brotts statistik är samma sak som att risken för att vara kriminell ökar för att man är ”invandrare”.

  Det kan finnas bakomliggande variabler ,som det heter med statistiska termer, vilket i klarspråk betyder att det kan finnas andra orsaker än ”kulturen” eller ”etniciteten” som egentligen är den förklarande orsaken till den uppvisade statistiken.

  I exemplet med glassätande och drunkningsolyckor är det så att den bakomliggande variablen som påverkar sambandet mellan båda dessa är variabeln, vädret. Statistiska samband är ingen garanti för att det handlar om ett kausalsamband.

  Tänk på det nästa gång ni ser dessa siffror. Statistik används oftast av de här krafterna för att inge seriositet och vetenskaplig legitimitet men de analyseras helt fel av de som avänder sig av dem. Om det beror på okunskap eller att man med flit vill manipulera analysen av siffrorna får ni själva avgöra.

 4. Olle februari 10, 2011 den 8:20 e m #

  organiskintellektuell: Jag håller delvis med men anser att de som för den här typen av resonemang ofta hamnar i den fälla de själva varnar för.

  Invandrare bör inte klumpas ihop i en enda grupp. Det är stor skillnad på olika invandrare beroende på bland annat ursprungsland. Jag tror heller inte att det är invandrandet i sig som förklarar överrisken i brottslighet. Inte sällan är samma typ av brottslighet som invandrare från vissa länder är överrepresenterade i också vanliga bland deras Sverigefödda barn och deras icke-utvandrande släktingar.

  Sambandet finns alltså inte i invandrandet utan i kulturen som man bär med sig. Samtidigt kan vi se att de invandrare som väljer att assimileras, lär sig språket och tar avstånd från de mer konfliktsökande delarna av sin ursprungliga kultur, också är mer laglydiga än sina invandrade landsmän.

  Jag tror för övrigt att vi kan se kulturella, eller kanske snarare subkulturella skillnader som förklaring även till svenskars brottslighet. Det som vissa ser som ”socio-ekonomiska orsaker” kan lika gärna vara att acceptansnivån för vissa beteenden varierar mellan subkulturerna. Studenter t ex är både fattiga och trångbodda men är trots det inte en särskilt brottsbelastad grupp. Det ingår helt enkelt inte i de flesta studenters livsstil att gå omkring och försöka hävda sig mot och kränka andra.

 5. organiskintellektuell februari 10, 2011 den 10:05 e m #

  Olle- om jag förstår ditt senaste inlägg rätt så bibehåller du påståendet att kultur kan förklara olika typer av brott? Om det är så då måste den logiska följden av detta bli att om alla, i teorin, skulle anamma ”rätt kultur” så skulle dessa olika brott inte finnas?

  Följdfrågan blir, Vad är då ”rätt kultur”? När det gäller det sätt som ”invandringsproblematiken” belyses av SD är svaret enkel: den ”rätta kulturen” är den ”svenska”.

  Men hur förklaras då t.ex. ”etniska svenskar” som våldtar? (för att inte tala om pedofiler). Den automatiska kopplingen till ”svensk kultur” saknas i dessa fall sm förklaring. Istället individualiseras brottet. Det är då aldrig tal om att söka orsakerna i den ”svenska kulturen” utan i individens psyke. Ser du inte att det är motsägelsefull? När det gäller ”de andra” pekar vi på deras kultur som orsak, när det gäller ”oss” är det individen (eller subkultur som du nämner)

  Vidare anser du att det finns bevis(?)för att assimilation genererar mer ”laglydiga” individer. Du står därmed för ”assimilering” vilket jag konstaterar är något som Sd själva anser är rätt väg. Men jag ser där ett problem som är kopplad till hur man ser på begreppet kultur.

  Hur ser du på termen kultur? finns det en essens eller är kultur föränderlig och historiskt, materiellt och socialt skapad?

 6. Olle februari 11, 2011 den 2:48 f m #

  Kultur kan förklara en stor del av brottsligheten men sannolikt inte all brottslighet. Kulturbegreppet är komplext men vi kan nöja oss med att skala ner det till den uppsättning av normer och värderingar som omfattar majoriteten av en grupp människor. Den varierar både mellan och inom länder och förändras både av tid och påverkan av andra kulturer.

  Vi har en viss uppfattning om både stockholmare, göteborgare och norrlänningar. Om hårdrockare och pensionärer. Vi inser också att alla inte följer den förväntade mallen, eller kulturen för sin grupp och att man kan tillhöra flera subkulturer parallellt och påverkas av dem i varierande grad. Men de flesta om inte alla påverkas i någon grad av dem. Man väljer trots allt att tillhöra en grupp på grund av de värderingar som förknippas med den.

  SD skulle kanske se den svenska kulturen som den rätta. Det är naturligt, dels eftersom partiet verkar i Sverige, dels för att det vill stärka den svenska kulturen på bekostnad av de destruktiva inslag som har kommit med utifrånkommande kulturer. Själv ser jag inte den svenska kulturen som perfekt men däremot bättre än de kulturer som råder i de flesta av våra invandrares hemländer.

  Svenskar som våldtar kan ses som ett brott mot kulturen eftersom majoriteten av svenskarna inte accepterar detta under några omständigheter. I vissa andra kulturer kan en våldtäktsman räkna med fortsatt stöd från familj och vänner. Inte sällan skuldbelägger man offret istället. Kulturen legitimerar alltså våldtäkten snarare än att fördöma den.

  Visst kan man söka förklaringar i den svenska kulturen om man hittar något brott som svenskar är kraftigt överrepresenterade i. Och visst finns det andra inslag i den svenska kulturen som kan ifrågasättas. Jantelagen, helgsupandet och intoleransen mot det politiskt inkorrekta är några exempel. Där kan vi lära oss av andra kulturer men vi behöver inte leta så långt borta som i andra kontinenter.

  Assimilation kan säkert tolkas på ungefär lika många sätt som kulturbegreppet. Själv ser jag inget problem med att invandrare lagar mat eller lyssnar på musik från hemlandet eller pratar svenska med brytning. Problemet är om man har en fundamentalt annorlunda syn på rätt och fel, konflikthantering och sin roll i familjen och samhället. Dessa grundläggande värderingar bör överensstämma med de svenska, eller åtminstone västerländska. Att tolerera stora skillnader i dessa värderingar är att bädda för en balkanisering av landet.

 7. organiskintellektuell februari 11, 2011 den 12:04 e m #

  Olle- Kan du definiera den ”svenska kulturen”? peka gärna på vad som är specifikt ”svenskt”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: