Visste ni inte att vänstern var nazistiskt?

26 Jan

Alexander Bard, liberal, kommer fram till slutsatsen att S väljare tävlar om samma väljare som SD. De är båda folkemsnostalgiker, Socialdemokrater och Sverigedemokrater.

Att den dominerande liberala föreställningen sedan två decennier velat likställa nazism och kommunism, nu även socialdemokrati, med nazism har varit uppenbart. Det som pågått/pågår är en ideologisk och historisk revisionism där man vill avsäga sig ansvaret att, ur ett klassperspektivt, varit anhängare, samverkande och tillmötesgående gentemot fascister och nazister från höger håll.

Under andra världskriget var det främst krig mellan två stater, det nazistiska Tyskland och det kommunistiska Sovjetunionen. Liberalerna var sidoaktörer, sådana som Hitler trodde skulle gå att föra diplomati med (vilket man bevisligen gjort långt tid innan kriget bröt ut). Huvudfienden för nazisterna var den ryska bolsjevismen, inte liberalismen. Antalet döda vittnar om att så var fallet för den som tvekar.

Rädslan för att vänstern återigen ska mobiliseras i takt med liberalismens tillkortakommanden gör att man hittar på de mest korkade sambanden. Bards hela artikel är ett typexempel på liberal trams. Här nedan ska vi gå igenom punkt för punkt vad han argumenterar för.

Först måste det sägas dock att för alla oss som förstått att vänstern alltid varit i motsatsförhållande till fascistiska och rasistiska rörelser blir det hela komiskt när alla rörelser blandas i en salig röra utifrån lösa grunder.

Vi vet att en samhällsanalys ska göras utifrån klass och inte nationer eller raser. Samhället består av olika klasser där det råder en ständig kamp om makten. Denna kamp regleras av staten. Staten ses därför som i de härskandes händer och som ett verktyg för att säkra elitens dominans i ett samhälle. Denna grundläggande marxistiska synsätt delas knappast av fascister eller rasister (inte ens av alla socialdemokrater). Redan här borde likheterna vara totalt utraderade då detta är kärnan i en socialistiskt analys.

Bards slutsats i hans text (läs den!) att Sverigedemokrater, Socialdemokrater och kommunister är alla ”extremvänster” bygger på främst två argument:

1. Mussolini, den ledande fascisten i Italien, tidigare var en socialistiskt agitator innan han blev fascist (slutsatsen är därför att socialism och fascism är samma sak)

2. Vurmen för folkhemstanken och idéen om att skapa ett ”perfekt samhälle” med hjälp av ”social ingenjörskonst” (rashygienen likställs de socialdemokratiska tvångssteriliseringarna)

Att de svenska tvångssteriliseringarna utgjorde Socialdemokratins största paradox håller nog de flesta med, även till vänster. Problemet med Bard och alla liberaler som hämtar inspiration i böcker som ”makten över barnen” av Runcis (för övrigt en intressant bok, speciellt när hon nämner medelklassen och överklassens roll i utpekandet av ”normalitet”och de många offren från arbetarklassen men även alla ”experters” roll i det hela. Tyvärr fokuserar liberaler enbart på analysen när Runcis beskyller den socialdemokratiska rörelsen för det hela), är att de vill skuldbelägga Socialdemokratin för allt elände. I och med att liberaler sällan söker förklaringar i historiska sammanhang och klassaspekter görs en rörelse ansvarig för hela rashygienstanken. Det är att göra det hela för lätt för sig.

Sanningen är den att tanken om att skapa ”pefekta” individer, utifrån ras eller sociala aspekter”, inte är ett barn av Socialdemokratin utan av ”modernismen”, och har sina rötter i upplysningen idéer. Detta betyder att alla- även högern- betraktade det hela, då det skedde, med ro. ”Samhällsekonomiskt” försvarbart, var det.

Att Bard menar att individen innan folkhemmet och den onda staten kom in i bilden levde mer fritt kan säkert alla som levde unde misär och tvingades emigrera till USA av hunger intyga (genom historiska berättelser av den tiden).

Bards liberala analys håller inte. Att välja ut en del av den dåliga sidan av folkhemmet och låta den representera helheten är missvisande. Naturligtvis ska man diskutera dessa otroligt negativa sidor, men gärna utifrån, ett vidare socialt och historiskt sammanhang. Att göra det som Bard, att se det man vill se och ignorera resten, är bara politiskt och historiskt trams som har som syfte att smutskasta en hel rörelse, arbetarrörelsen och dess kollektivistiska tankar.

Genom att blanda nazism, fascism, sverigedemokrater, socialdemokrater och kommunism och kalla alla för ”extremvänster” bidrar han med sin artikel enbart till att försvåra en förståelse av historien. Allt i postmodernistiskt anda. Vänster och höger är ju samma sak och nazister och kommunister likaså. Kvar, mitt emellan dessa totalitära extremister (som egentligen inte vet bättre än att de står för samma sak), finns frihetens avantgardistiska trupp, liberalerna…

Annonser

4 svar to “Visste ni inte att vänstern var nazistiskt?”

 1. oklart januari 27, 2010 den 6:38 f m #

  Jag håller med om att Bards artikel inte är något annat än totalt skräp, och en aning hycklande eftersom han själv tillhör det i riksdagen mest rasistiska partiet.
  Däremot måste jag tyvärr hålla med om att det finns en stor risk att socialdemokratiska väljare väljer att rösta SD. Vänstern har allt för ofta haft den felaktiga föreställningen att arbetare inte kan vara rasister, arbetare slår inte sina kvinnor och arbetare är inte homofober. Tyvärr tror jag att dessa tragiska föreställningar bryggar vänster-högerskalan.
  Som uttlad och kritiskt tänkande socialist är det självklart för dig att socialdemokrati och rasism inte hör ihop, för mig med. Men tyvärr finns det arbetare som ser invandring som ”dom tar våra jobb”, ”dom lever på välfärden jag producerar” etc. Å det är dom arbetarna som tror att SD helt plötsligt har svaret på varför dom fick sparken, eller att deras barns skola har försämrats å yada yada.
  Ideologiskt går socialdemokrati och SD såklart inte ihop, men dess väljare är inte alltid de främsta ideologerna.

 2. organiskintellektuell januari 27, 2010 den 7:36 e m #

  Oklart- ”Men tyvärr finns det arbetare som ser invandring som ”dom tar våra jobb”, ”dom lever på välfärden jag producerar” etc. Å det är dom arbetarna som tror att SD helt plötsligt har svaret på varför dom fick sparken, eller att deras barns skola har försämrats å yada yada.
  Ideologiskt går socialdemokrati och SD såklart inte ihop, men dess väljare är inte alltid de främsta ideologerna”

  – Håller med i det du skriver. Men just i den här ovan citerade passagen säger du något viktigt och väsentligt. Vad beror det på att SD ”helt plöstligt” har svaret på varför arbetare får sparken etc? Det är här min kritik mot S finns. SD fyller ett ”tomrum” som lämnats efter decennier av förd politik och anpassning till borgerlig politik. Som det ser ut idag är det enbart moraliska avståndstaganden och moraliska pekpinnar som handlar om ”att så här får ni inte tycka”. Den strategin leder ingenstans. Vad det gäller är att komma med alternativa förklaringar till de svåra tider vi lever under. Var är t.ex. klass perspektivet när man analyserar situationen för de svenska arbetarna? I brist på perspektiv som kan förklara världen söker man efter sådana och här har flera hittat SD som vägledare. De erbjuder åtminstone en förklaring till varför det ser ut som det gör och de har förslag på lösningar och utopier..

 3. Erik B januari 28, 2010 den 1:02 e m #

  Man hör talas om många som tänker rösta på SD i protest, fullt medvetna om att dessa inte har några realistiska lösningar, om de överhuvudtaget har någon.
  Jag håller med dig om att det är just pga pekpinnarna som säger ”så här får ni inte tycka” som det blir så – i stället för att man hade tagit diskussionen och angripit punkt för punkt i detalj. De som företräder SD och liknande runt om i Europa har inte fel i allt, men de har fått en del (ganska mycket) om bakfoten. Tyvärr avfärdas funderingar runt obehagliga eller märkliga uppgifter helt sonika med att de kommer från osäkra källor och behöver alltså inte ens tas upp till diskussion. Envisas någon med att vilja veta hur det egentligen ligger till, då är de rasister som man inte ska prata med. Och det är väl just det dessa personer blir till slut, från att från början bara ha varit sanningssökare…
  Lustig parentes i sammanhanget förresten att du tycker tomrummet uppstått i och med att socialdemokraterna flyttat till höger på den politiska skalan ;P men jag tror jag förstår vad du menar 😉

 4. organiskintellektuell januari 28, 2010 den 2:15 e m #

  Erik B-”Lustig parentes i sammanhanget förresten att du tycker tomrummet uppstått i och med att socialdemokraterna flyttat till höger på den politiska skalan ;P men jag tror jag förstår vad du menar”
  – hahaha..ja, jag ser nu att det kan tolkas lite galet. Bra att du ändå förstår vad jag menar 🙂 SD fyller tomrummet, men knappast från ett ”vänster” perspektiv. De kan följaktligen knappast buntas ihop så som Barda avser. Det är tendentiöst och manipulativt och har som ända syfte att lägga skulden på fascism och rasism hos ”vänstern” när det i verkligheten varit den politiska högern som bevisligen stått dessa rörelser närmast.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: